Emisyon
Emisyon

product 1
Hava kirliliği; canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve maddi zararlar meydana getirebilen havadaki yabancı maddelerin, normalin üzerindeki miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır.Hava kirliliğine neden olan kirletici kaynaklar;

1. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği
2. Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği
3. Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği...