Gürültü Kirliliği ve Titreşim
Gürültü Kirliliği ve Titreşim

product 1


Gürültü kirliliği, insan veya hayvan yaşamını olumsuz etkileyen, dengesini bozan her türlü insan, hayvan ya da makine kaynaklı oluşumudur. Gürültü kirliliğini artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler gelmektedir. Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri hem sağlıksal hem davranışsal yönde ortaya çıkabilir.Genel olarak, "gürültü" olarak adlandırılan her türlü ses insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak etkiler.