ENERJİ VERİMLİLİĞİ DETAY
image hereSANAYİDE ENERJİ TASARRUFU ETÜTLERİ

Enerji etüdü, tesis genelinde enerjinin nerelerde ve nasıl kullanılmakta olduğunu, nerelerde tasarruf edilebileceğini gösteren bir araştırmadır. Bu araştırma sonucunda tesisinizin enerji tüketimi yönünden ne durumda olduğu değerlendirilir, enerji tasarruf fırsatları belirlenir, yatırım maliyetini, geri ödeme süresini ayrıntılarıyla veren bir rapor hazırlanır.
 
Enerji Etüdü ne için yapılır? Amaç Nedir?

• Enerjinin nerelerde ve nasıl kullanıldığının tespiti,
• Bölümlerin veya tüm fabrikanın verimliliğinin belirlenmesi,
• Standartlar ile bu değerlerin karşılaştırılması,
• Enerji kullanımını azaltmak için imkânların belirlenmesi,
• Bu imkânların teknik ve ekonomik fizibilitesi,
• Uygulama önceliklerinin tespiti,

 
image hereEnerji Etüdü Safhaları Nelerdir?

• Enerji taraması çalışmalarının zamanlaması ve fabrikada detaylı tarama yapılacak birimlerin belirlenmesi
• Temel enerji tüketim ve üretim verilerinin toplanması, spesifik enerji tüketim verilerinin tespiti
• Fabrikada test çalışmaları ve ölçümlerin yapılması
• Fabrikadaki ekipman ve prosesler için enerji dengesi ve verimliliklerinin hesaplanması
• Enerji tasarrufu sağlayacak; basit işletme tedbirlerinin, periyodik bakımların belirlenmesi,
• Enerji tasarrufu miktarının, maliyeti takip ve tespit etmek için yöntemlerin belirlenmesi.
• Yatırım gerektiren tasarruf çalışmalar;
Değiştirilecek,
Kalitesi yükseltilecek,
İlave edilecek ekipmanların belirlenmesi

                                                   
image here  • Tasarruf edilecek enerjinin parasal karşılığının ve yatırım masraflarının hesaplanması
  • Uygulama Planının hazırlanması;
  Önemlilik dereceleri
  Yöntemleri
  Maliyetleri
  Çalışma programları
  • Kuruluşa Raporun Sunulması
  Bulgular
  Tavsiyeler
  Uygulama planı