SU ATIK SU DETAY
image hereSu Kirliliği ve Analizleri

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek ve çeşitli ihtiyaçlarınıkarşılayabilmek için doğal kaynaklardan su alır ve kullandıktan sonra tekrar doğal sistemlere bırakır. Kullanım sırasında, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin değişmesi su kirliliğine sebep olur. Aynı zamanda atık suyun bırakıldığı doğal sistemin de özellikleri değişir ve gerek su ortamında yaşayan canlıları, gerekse dolaylı olarak döngüye katılan diğer canlıları olumsuz yönde etkiler. Birbiriyle ilişki içerisinde olan tüm madde döngüleri bu olumsuz değişimden etkilenir ve doğal dengede bozulmalar meydana gelir. Kontrolsüz şekilde geri bırakılan atık sular hem çevre hem de insan sağlığını kötü etkiler. Bu sebeplerden dolayı kullanıldıktan sonra alıcı ortamlara bırakılacak sularda gerekli analizler yapılmalı ve suyun karakteristik özelliklerinin yasal düzenlemelerdeki sınır değerlerine uygunluğu araştırılmalı, uygun değil ise gerekli önlemler alınmalıdır.
image here
Bu doğrultuda, kuruluşumuzda su ve atık su analizleri deneyimli personeller tarafından gerçekleştirmekte olup çeşitli parametredeki akreditasyon çalışmaları sürdürülmektedir.
Laboratuarımızda yapılan analizler aşağıda verilmiştir.
• Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Yer Alan Analizler
• İçme Suyu Analizleri
• Kullanma Suyu Analizleri
• Proses Suyu Analizleri
• Atık su Arıtma Tesisleri İzleme Çalışmaları
• Yüzey ve Yeraltı Suları Kalite Çalışmaları
• Deniz Suyu Analizleri
• Havuz Suyu Analizleri