Tav Fırınları
Tav Fırınları


product 1
 

Kardemir Haddehaneler Bölgesinde, Ray Profil Haddehanesi ve Kontinü Haddehane olmak üzere iki büyük haddehane bulunmaktadır. Ray Profil Haddehanesi ve Kontinü Haddehane’de kapasiteleri sırasıyla 100 t/h ve 80 t/h olan birer adet tav fırını bulunmaktadır. Tav fırınlarında enerji verimliliği çalışmaları 5 Şubat 2011 tarihinde başlamış ve aralıklarla devam etmiştir. 29.03.2011 tarihinde tamamlanan ölçümlerin sonuçları her bir tav fırını için ayrı değerlendirilmiş, hesaplamalar yapılmış ve enerji tasarruf imkanları belirlenmiştir...