Buhar Kazanları
Buhar Kazanları


product 1
 
Kardemir Kuvvet Santralinde, her biri 100 ton/saat buhar üretim kapasitesinde 2 adet OPG (2 ve 3 nolu) buhar kazanında enerji verimliliği ölçümleri yapılmış ve ölçüm sonuçları değerlendirilmiştir. 20 Aralık 2010 tarihinde başlayan ölçüm çalışmaları aralıklarla devam etmiş ve 5 Şubat 2011 tarihinde tamamlanmıştır. Ölçüm çalışmalarının tamamlanmasını takiben her bir kazan ayrı ayrı incelenerek, gerekli hesaplamalar yapılmış ve enerji tasarruf opsiyonları ve bunların boyutu belirlenmiştir. Bu tasarruf miktarlarının nasıl bir sistemle ve/veya işletme tedbiriyle sağlanabileceği konusunda önerilerde bulunulmuştur.