Su&Atıksu
Su&Atıksu

product 1
 
Kardemir A.Ş bünyesinde birçok farklı prosesten kaynaklanan atıksular farklı kirletici parametrelere sahip olup, alıcı ortama deşarjlarında ise farklı parametreler esas alınarak deşarj yapılmaktadır. Mevcut durumda fabrika bünyesinde alıcı ortama deşarj yapılan dört farklı deşarj noktası bulunmaktadır. Dört farklı noktada deşarj parametrelerinin farklı olması, entegre bir tesis için mevzuat açısından birçok sıkıntıyı da beraberinde getirmektedir.