Biyogaz
Biyogaz


product 1
Biyogaz, doğada bulunabilen çeşitli organik atıkların fermantasyon sürecinden geçirilmesiyle elde edilen, doğalgaza alternatif bir enerji kaynağıdır. Doğada serbest halde bulunan atıkların atmosfere bıraktıkları metan gazı, sera etkisine neden olup küresel ısınmaya yol açmaktadır. Dolayısıyla biyogaz teknolojisi ekolojik denge açısından çevre dostu ve çıktısı enerji kaynağı olan bir atık bertaraf yöntemidir.