Güncel Duyurular
Enerji Verimliliği
product 1
 
Enerji etüdü, tesis genelinde enerjinin nerelerde ve nasıl kullanılmakta olduğunu, nerelerde tasarruf edilebileceğini gösteren bir araştırmadır. Bu araştırma sonucunda tesisinizin enerji tüketimi yönünden ne durumda olduğu değerlendirilir, enerji tasarruf fırsatları belirlenir, yatırım maliyetini, geri ödeme süresini ayrıntılarıyla veren bir rapor hazırlanır...
Su&Atıksu
product 1

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğal kaynaklardan su alır ve kullandıktan sonra tekrar doğal sistemlere bırakır.Aynı zamanda atık suyun bırakıldığı doğal sistemin de özellikleri değişir ve gerek su ortamında yaşayan canlıları, gerekse dolaylı olarak döngüye katılan diğer canlıları olumsuz yönde etkiler...
Biyogaz
product 1
Biyogaz, doğada bulunabilen çeşitli organik atıkların fermantasyon sürecinden geçirilmesiyle elde edilen, doğalgaza alternatif bir enerji kaynağıdır. Doğada serbest halde bulunan atıkların atmosfere bıraktıkları metan gazı, sera etkisine neden olup küresel ısınmaya yol açmaktadır. Dolayısıyla biyogaz teknolojisi ekolojik denge açısından çevre dostu ve çıktısı enerji kaynağı olan bir atık bertaraf yöntemidir.
ENÇET'e Hoşgeldiniz
ENÇET Karabük Üniversitesi bünyesinde, üniversitemizin çeşitli bölümlerinden, konularında uzman öğretim üyeleri, araştıma görevlileri ve öğretim görevlisi tarafından 2010 yılında kurulmuş ve Enerji ve Çevre konularında çalışmalarına başlamıştır.

Merkezi Karabük Üniversitesinde bulunan Ençet, Enerji Verimliliği, Su ve Atıksu, Biogaz Tesisleri, Hava Kirliliği ve Emisyon, Gürültü Kirliliği ve Titreşim alanlarında faaliyet gösteren, dünya kalitesinde hizmetler sunan bir kurumdur. Başarma azmi, dürüstlük ve şeffaflık, çevreye katkı Ençet’in temel değerleri ve kurumsal stratejisinin itici güçleridir.
MİSYONUMUZ
Bilimsel ve teknolojik açıdan kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir anlayışla; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik prensipleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet sunan cihaz ve uzman personelimiz ile birlikte, iyi bir mesleki çalışma ve teknik uygulama ile zamanında, doğru ölçüm ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
VİZYONUMUZ
Analiz, kontrol ve danışmanlık hizmetlerinde bilgiyi, bilimi ve teknolojiyi müşterilerimiz için birleştirerek sektörel gelişmeleri güncel olarak takip eden, gerekli personel, altyapı ve teknolojik yatırımları yapan, ölçüm ve danışmanlık hizmetlerinde kaliteli ve güvenilir hizmet sunan referans bir kuruluş olmak